Qui som

IDDINK SPAIN S.L.U. és filial de l’empresa holandesa Iddink Groep, B.V. Iddink ofereix solucions professionals en l’àmbit del subministrament de materials escolars als centres, al professorat, als pares i als alumnes. Des d'abril de 2009 treballem amb Centres de Catalunya. Els serveis d' Iddink van destinats als alumnes d´ Educació Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

1)     Libres: Books
Iddink s'encarrega de facilitar tot el procés de compra: des de l'elaboració de les llistes, compra, venta i subministre de llibres. També s'encarrega de facilitar als alumnes el material complementari escolar que els alumnes necessiten.

2)     Continguts digitals: Bits
Iddink també proporciona serveis per als centres que estiguin utilitzant continguts educatius digitals, Bits. Mitjançant una plataforma de distribució pròpia, possibilitem que els alumnes/famílies puguin proveïr-se de tots els continguts amb una única plataforma, que, a més a més, es conecta fàcilment amb l'Entorn Virtual d'Aprenentatge del centre.

3)     Sistemes de reutilizació: ecoBooks
Iddink proporciona als centres que estiguin reutilitzant llibres sistemes per a controlar tots els processos, alliberant als equips dels centres o AMPAs de les tasques de control, supervisió, manipulació, etc. En aquests centres oferim la possibilitat de que els alumnes, si ho desitgen, comprin els llibres nous o els llibres reutilitzats (ecoBooks).

4)     Software de gestió acadèmica

Iddink Groep és la propietària de Schholmaster, l'empresa líder a Holanda en aplicacions informàtiques per a la gestió acadèmica de centres d'ensenyament, present en més del 75% dels instituts de secundària.